Najčastejšie otázky

Kto najviac trpí ochoreniami ciev a prečo?

Cievne ochorenia (ochorenia tepien a žíl) patria medzi civilizačné ochorenia to znamená, že sú významne  rozšírené v ľudskej populácii a v mnohých prípadoch sú častou príčinou úmrtí. Za najčastejšie príčiny vzniku ochorenia ciev a žíl sa považujú stres, vplyv životného prostredia, nadmerný príjem kalórií, zlá životospráva a podobne. Žilové ochorenia postihujú asi 40-60 % žien a 15-30 % mužov.

Akú úlohu hrá v ochorení ciev a žíl dedičnosť?

Pri vzniku žilových ochorení sa môže uplatňovať tzv. vrodená predispozícia. Táto predispozícia však samotná nespôsobí vznik žilového ochorenia. Vplyvom nevhodných vonkajších faktorov (obezita, dlhodobá statická záťaž…) môže ochorenie žíl vzniknúť už pri minimálnej dedičnej predispozícii.

Čo najviac škodí našim cievam a žilám?

Rizikové faktory by sme mohli rozdeliť na vrodené (napr. defekty štruktúr žilového riečiska) a získané (vek, obezita, ženské pohlavie, gravidita u žien, práca v stoji, nosenie sťahujúceho šatstva, sedavý spôsob života, nedostatok vlákniny v potrave spojený so sťaženým vyprázdňovaním, nosenie nevyhovujúcej obuvi atď.). Jednotlivé faktory zväčša závisia jeden od druhého a vzájomne sa znásobujú.

Kedy by som mal navštíviť lekára?

Ak máte niektoré z rizikových faktorov (obezita a pod.), prípadne ochorenie žíl v rodine a objavia sa príznaky, ktoré sa časom stupňujú (opuch, väčšie bolesti, vznik kŕčových žíl vo forme tzv. metličiek alebo popraskaných cievok), je ten správny čas na návštevu angiologickej ambulancie.

Existujú po liečbe kŕčových žíl nejaké reštrikčné opatrenia v oblasti pohybu?

Keďže  základnou fyziologickou úlohou žíl dolných končatín je zabezpečiť návrat krvi z periférie k srdcu, aktívna svalová pumpa je jednou s najdôležitejších  hemodynamických mechanizmov. Preto je pohyb žiaduci, aj keď pacient prekonal akútne žilové ochorenie, alebo má chronické žilové ochorenie.  Je potom na cievnom lekárovi, aby pacientovi odporučil vhodný pohyb a správne načasoval pokračovanie pohybovej či športovej aktivity.

Čo nastáva v prípade akútnej bolesti? Čo vtedy robiť?

V prípade náhlej (akútnej) obštrukcie žilového riečiska krvnou zrazeninou (trombom) je tento stav spojený s bolesťou stupňujúcou sa pri pohybe najmä pri postihnutí hlbokých žíl. Pozorovať tiež môžeme opuch a zvýraznenie žilovej kresby. Samotné klinické ťažkosti vás nútia k obmedzeniu pohybovej aktivity. Záleží potom na rozsahu postihnutia, keď sa načas odporúča pokoj na lôžku s eleváciou končatiny (noha vo vyvýšenej polohe), alebo pri malom rozsahu postihnutia je pohyb naopak žiaduci, ale v obmedzenej forme (skôr v podobe chôdze či špeciálnych cvičení). V prípade komplikácie spojenej upchatím pľúcnej cievy krvnou zrazeninou, ide už o život ohrozujúci stav a vtedy je potrebný kľudový režim na viac dní a je zvyčajne spojený už s hospitalizáciou.